ชวนแม่นับเงิน
ระหว่างไฟดับ ชวนแม่นับเงิน
อยู่ๆก็ชวนแม่นับเงินระหว่างไฟดับ 55 เงินนี้เก็บไว้ซื้อรถแลมโบกินี่ 1300 บาท ชวนนับเลยได้สอนแยกขนาดเหรียญซะเลย