อิ่มบุญหัดพับเสื้อผ้าตัวเอง
อิ่มอุ่นช่วยพี่ชายพับเสื้อผ้า
เสื้อผ้าเยอะ อิ่มอุ่นเห็นพี่ชายพับอยู่คนเดียว เลยเข้าไปช่วย พี่ชายก็สอนให้พับกางเกงในทั้งหมด ใช้เวลาพักใหญ่ ๆ อิ่มอุ่นก็พับได้หมด