ช่วยเหลืองานบ้าน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เสริมสร้างพัฒนาการผ่านการตากผ้า
ลูกได้ฝึกการควบคุมตนเองให้มีความตั้งใจจดจ่อ รู้จักอดทนต่อการทำงานให้สำเร็จ ทำงานน่าเบื่อหรือยากเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่วอกแวก และได้ใช้ความคิดในระหว่างที่หยิบผ้าแต่ละชิ้นขึ้นมาตาก หยิบไม้มาหนีบ ว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ผ้าติดอยู่กับราวไม่หล่นร่วงมากับพื้น ทั้งหมดนี้คือการกระทำที่จะช่วยให้บริหารความจำอยู่เรื่อย ๆ และในที่สุดก็จะหยิบผ้าหนีบผ้าได้แคล่วคล่อง นอกจากนี้การหนีบผ้ายังช่วยฝึกการประสานมือและสายตาให้สัมพันธ์กันได้อย่างดีด้วย