อริยะฝึกอ่านและเขียน
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรกับบ้านเรียนสวนลมเจยมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมภาษาไทย
วันนี้อริยะฝึกอ่านและเขียนส นคำกับสระ- า

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page