ปลูกต้นไม้ในกระถาง
เวลาที่แม่ซื้อต้นไม้มาใหม่ หรือจะย้ายต้นไม้ที่มีอยู่ ทางนำจะเป็นผู้ช่วยเพียงคนเดียวที่มาคอยทำด้วย 
 
ทางนำมักจะอาสาตักดินตักปุ๋ยใส่ในกระถางให้ และชอบขอเป็นคนเลือกว่าต้นไหนจะใส่ในกระถางไหนถึงจะเข้ากัน และเสนอความเห็นว่าต้นไหนจัดอยู่กับต้นไหนแล้วสวย