เรียนอาหรับ เป็นการเริ่มเรียนจากตัวอักษรเริ่มต้น​ โดยการเริ

เรียนอาหรับ

เป็นการเริ่มเรียนจากตัวอักษรเริ่มต้น​ โดยการเริ่มเรียนจากคุณ​พ่อ​เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษรแต่ละตัว​

เริ่มต้นจากที่ดีจากบ้่น​ แล้วค่อยต่อยอดกันต่อไป