เด็กๆพากันเล่นขายของ
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมารวมกลุ่มทำกิจกรรมเล่นดินขายของกัน