เรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้ช่วงเช้าพี่โฟกัสมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยคือกิจกรรมท่องก - ฮ ทางDltv ช่วงสายพี่นาเดียร์มาร่วมเรียนรู้กิจกรรมคณิตศาสตร์คือการบวกลบเลข