รวมกลุ่มเด็กโฮมสคูลอำเภอพร้าว จ..เชียงใหม่
กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้
วันนี้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของเด็กๆ และผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
โดยกลุ่มผู้ปกครองมาประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเขียนแผนการศึกษาและการประเมินวัดผลปลายปี และคุยเรื่องปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านเรียนอีกจิปาถะมากมาย
ส่วนเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนาน บ้านเขาทำกิจกรรมวาเรูประบายสีบ้างก็เล่นบนบ้านต้นไม้บ้างก็เล่นที่สนามเครื่องเล่นภายในบ้านเรียนทักข์อิทธิพร แล้วพากันเล่นว่าว แล้วก็เอาหญ้าให้ม้า