ทำกิจกรรมคลิปของโรงเรียนลำปลายมาศ
ฝึกทำท่าตามจังหวะ​ บริหารร่างกายและสมอง
ฝึกทำกิจกรรมตามจังหวะ