เย็บ ปัก ถัก ร้อย

16/6 ร้อยลูกปัดที่ได้จากเฮียแสงเหนือ (ลูกพี่ลูกน้อง) มาทำสร้อยคอใส่เอง โดยที่บนลูกปัดจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) อยู่ อลันจำตัวอักษรได้ประมาณ 5 ตัว มีตัว A,K,Q,B,C