ภาษาไทย​ : อ่านมอมแมมตัวเหม็น​
อะลีอ่านหนังสือให้น้องฟังเรื่องมอมแมมตัว​เหม็น​
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-พัฒนาทักษะในการอ่านภาษาไทย
-เรียนรู้การอ่านคำกลอนคล้องจอง
-เข้าใจเนื้อหาคำกลอน
สิ่งที่ชื่นชม
-ตั้งใจอ่านจนจบคำที่อ่านไม่ได้สะกดจนได้