รับผิดชอบคุมวัชพืชบริเวณหน้าบ้าน
หน้าบ้านปลูกถั่วบราซิลสำหรับคลุมดินเพื่อไม่ให้มีวัชพืชแต่การปลูกต้นไม้ในปีแรกๆ เราต้องต่อสู้กับวัชพืชหนักมาก กว่าต้นไม้หลักของเราจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่
เริ่มจากแนะนำเด็กๆ ให้รู้จักวัชพืชที่เราไม่ต้องการ และเว้นส่วนที่ต้องการไว้ ผลงานคือในปีนี้จะต้องมีต้นถั่วบราซิลคลุมพื้นที่หน้าบ้านไม่ต้องกำจัดวัชพืชบ่อยๆ อีกต่อไป