เกือบไม่ทันรถไฟ
จะไปทะเลแล้ว ไปนั่งรถไฟกัน แต่เผื่อเวลาน้อยไป ดียังทัน
เพราะกะเวลาน้อยไป เสียเวลาที่ร้านข้าวไปอีก รีบขับรถไปรับตะเยาะอีก โดนบ่นว่าจะไม่ทัน บ่นแม่นะ
.
นั่งรถไฟไปทะเล จ่ายค่าตั๋วแค่10บ . เดินทาง1ชม .  ลมดีที่นั่งดี