อารมณ์ศิลป์
ฝึกวาดรูปจากโปรแกรมสำเร็จรูป Krita
  • มีการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • ฝึกทักษะศิลปะ