เรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
 
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยทางอินเทอร์เน็ต วันนี้ฝึกเรียนรู้การผสมคำง่ายๆ