ตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้
จูล่งพาตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้
บ้านสวนของอากงมีผักผลไม้นานาชนิด  วันนี้จูล่งได้เก็บชมพู่ มะม่วง กระท้อน  ใบมะขาม หน่อไม้