เรียนรู้สระและการผสมคำ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้สระและการผสมคำ ระหว่างสระและอักษร