เล่นเพื่อเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรและบ้านเรียนสวนลมเจยมารวมกลุ่มกัน เด็กๆพากันเล่นปีนป่ายต้นไม้ เล่นตามจินตนาการณ์ของเด็ก เป็นการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงและสมวัย

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page