ย่ำดิน เรียนรู้เรื่องการทำบ้านดิน
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรและบ้านเรียนสวนลมเจยมารวมกลุ่มกัน พ่อได้สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมการทำบ้านดินโดยการย่ำดิน ด้วยเท้าเปล่า และการเตรียมดินและขนดินเพื่อนำไปทำบ้านดิน เป็นการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกสมาธิและอดทน เรียนรู้ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันและได้เรียนรู้วิธีการย่ำดิน ทำบ้านดิน ได้สัมผัสกับธรรมชาติปลูกฝังนิสัยความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งเป็นวิถีหลักของครอบครัว