ระบายสีตามจินตนาการณ์
กิจกรรมศิลปะ
วันนี้พี่โฟกัสกับพี่เบนมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ภาพด้วยสีน้ำลงบนรูปภาพการ์ตูนต่างๆตามความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์
กิจกรรมวันนี้เป็นการฝึกสมาธิ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา