...วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน...
กิจกรรมอ่านเขียน
 โฟกัสกับพี่เบญเอาหนังสือนิทานปกมันมาส่องแดดแล้วสะท้อนไปยังผนังบ้าน..วันนี้ โฟกัสได้เรียนรู้เรื่องแสงและการหักเหของแสง ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน