เด็กๆเล่นรถตักดิน
กิจกรรมกลางแจ้ง
พี่โฟกัสกับพี่เบญพากันขุดดินแล้วก็เอารถแม็คโครมาเล่นตักดินอย่างสนุกสนาน เป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสติปัญญา