บ้านเรียน AGI inter กรุงเทพกรีฑา32
บ้านเรียน AGI inter ช่วยแบ่งเบาความกังวลใจของผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทั้งภายในและภายนอก ให้กับลูกหลาน เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกและสงบในยุคดิจิทอล 6G
"ความสุขของผู้เรียน คืออะไร"
 
"ขอให้เค้าเป็นคนดีก็พอ..."
เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าลูกของเรามีความสุขและเป็นคนดีแล้ว
เขาวัดคุณภาพของผู้เรียนกันอย่างไร
 
แน่นอน!
ผู้คนมักตัดสินจาก ความสำเร็จที่มองเห็นและจับต้องได้เป็นอันดับแรก
(งดดราม่า ขั้นนิพพานก็อีกเรื่อง)
 
โดยสังเกตคนจาก 3 เรื่องหลักคือ
1. พื้นๆ คือบุคคลิก ท่าทาง และการแสดงออก
2. ขั้นลึกซึ้ง คือค่านิยมภายในของแต่ละคน
3. และขั้นสูงสุด คือคุณค่าที่เขาได้มอบและช่วยเหลือผู้อื่นได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
 
แล้วบุตร หลานของเรา กับการเรียน 8 กลุ่มสาระ
ตอบโจทย์ชีวิตได้ดี เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร... ไม่ต้องตอบครูนิ่มนะคะ
 
ร่วมกันสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ที่ทันท่วงที
และมีประโยชน์ต่อบุุตร หลาน ของเราได้แล้ว วันนี้
ที่บ้านเรียน AGI inter
กรุงเทพกรีฑา 32