รับสมัครครอบครัวโฮมสคูลให้สัมภาษณ์นิตยสาร Secret
จากหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร Secret กำลังทำสกู๊ปเรื่อง Homeschool และต้องการข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Homeschool เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับผู้อ่าน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ซึ่งยังมีผู้ที่ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Homeschool
ขอคำแนะนำและอนุเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามารถให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูล เช่น ครอบครัวที่จัดการศึกษาบ้านเรียน, เด็กๆ ที่ผ่านการศึกษาแบบนี้ โดยอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องเลย (กรณีที่อยู่ในกรุงเทพฯ) ทั้งนี้หากได้สัมภาษณ์ช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์จะดีมากครับ
 
ใบสมัคร ขอเป็น url หน้า profile บน http://www.homeschoolnetwork.org อย่างเดียวนะครับ เช่น http://tee.homeschoolnetwork.org/profile ในหน้านี้จะบอกความเป็นเรามากที่สุด ใครที่ยังไม่เขียนเข้าไปหน้าแก้ไขข้อมูลใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่ออัพเดทได้เลย ใบสมัครแปะลงในกล่อง comment นะครับ