การประเมินพัฒนาการผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับปฐมวัย
และแล้วก็ถึงพิธีจบการศึกษาของนำทางด้วยการได้รับจดหมายแจ้งการประเมินพัฒนาการผู้เรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ปีการศึกษา 2556 ... จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วค่ะ (พร้อมโน้ตแจ้งให้ยื่นแผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ... ต้องปั่นละ)

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง
ขอนำหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินตามแบบโรงเรียน (อนุบาลกระบี่) ตามเอกสารที่ได้รับแนบมาลงให้ดู เผื่อใครอยากเห็นว่าเค้าประเมินอะไรกันบ้าง (ตอนอนุบาล 1 ก็ทำการประเมินคล้ายๆ กัน เพียงแต่เค้าจะดูว่าอนุบาล 1 ต้องได้ประมาณไหน อนุบาล 2 ประมาณไหน ดังนั้นเป้าที่มุ่งหวังก็จะต่างกันตามพัฒนาการที่ควรเป็นตามวัย และครูก็ประเมินตามระดับชั้น)

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

ส่วนการเตรียมตัวไปรับการประเมินหรือไปสอบก็ไม่มีอะไรนอกจากไปถึงให้ตรงวันและเวลานัดหมายจากทางโรงเรียน ปีที่แล้วตอนอนุบาล 1 คุณครูช่วยจัดให้ประเมินเสร็จในวันเดียว (เต็มวัน) ส่วนปีนี้คุณครูที่ประเมินขอ 3 วัน แต่วันละไม่นาน แค่ช่วง 8.30-10.30 น. ไปถึงแล้วส่งลูกถึงมือครูแล้วก็นั่งรอครูเรียกพากลับอย่างเดียว :)

by Tita on Mar 20, 2014

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page