นักโบราณคดี น้อย แบบบังเอิญ
อาสา รวยดี เป็นส่วนหนึ่ง ของทีม ที่ค้นพบ ภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3000 ปี ในเขต อำเภอเกาะลันตาใหญ่ เกาะร่าปู
คณะสำรวจ จากฝรั่งเศส ได้เดินทาง มาสำรวจ แหล่งโบราณคดี ซึ่งเราได้พบ ภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นภาพ เต่าทะเล และ ภาพอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงบุคคล สำคัญ ของชนเผ่า โบราณ เหล่า นั้น ซึ่งค้นพบ ที่บริเวณ เกาะร่าปู เล และ เด็กหญิง อาสา รวยดี ก็เป็นหนึ่งใน คณะสำรวจ ที่ค้นพบ กลุ่มแรกๆ และ ได้ถ่ายรูปไว้ เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติ ส่วนตัว ด้วย