งานบ้านวิชาง่ายที่ต้องเรียนรู้
ให้รับผิดชอบง่าย แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องฝึกฝน
หนึ่งในกิจกรรมฝึกงานบ้าน คือ การขัดถูพื้นบ้าน ไม่จับมือให้ทำแล้ว ช่วงอายุนี้ต้องให้ทำเองบ้าง แม้จะไม่สะอาดเท่าที่ควร ถือเป็นการเล่นงานบ้านด้วยกัน จุดประสงค์ไม่ได้ให้สะอาดที่สุด แต่เพื่อฝึกกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้ลุล่วงไปได้